You are here

De kracht van vrouwelijk ondernemerschap

Vrouwelijk ondernemerschap is cruciaal voor inclusieve, duurzame economische ontwikkeling. Naast economische voordelen in de vorm van inkomen en banen, draagt vrouwelijk ondernemerschap ook bij aan maatschappelijke waarden als emancipatie en gelijkheid.

Het potentieel van vrouwelijk ondernemerschap blijft echter veelal onbenut, met name in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Vrouwen in deze landen worden geconfronteerd met een gebrek aan kansen en hardnekkige belemmeringen om succesvol te kunnen ondernemen, zoals vanwege sociaal-culturele normen en regelgeving. Ondernemerschap is voor velen van hen nu vaak een keuze uit noodzaak en vooral gericht op overleven.

Collectieve toekomst

Bij PUM onderstrepen we het potentieel van vrouwelijk ondernemerschap en beschouwen we ondersteuning van vrouwelijke ondernemers als een investering in onze collectieve toekomst. Als PUM stellen wij onszelf specifiek ten doel om vrouwelijke ondernemers te bereiken met onze ondersteuning, wat vaak een uitdaging op zichzelf is. Onze experts zijn in staat in te spelen op de belemmeringen die vrouwelijke ondernemers ervaren en tegelijkertijd te anticiperen op de kansen die zich voordoen. 

Via onze kennis en ervaring kunnen wij vrouwelijke ondernemers helpen hun bedrijf uit te bouwen tot een succesvolle duurzame onderneming. 

Gender Equality

Op deze manier draagt PUM bij aan de Sustainable Development Goals (SDGs), zoals SDG 5: Gender Equality. Dit doel richt zich op gelijke basisrechten voor vrouwen en mannen wereldwijd, bijvoorbeeld zodat vrouwen zich kunnen ontplooien als ondernemer. In veel landen en sectoren waar wij actief zijn is in dat opzicht nog veel vooruitgang te boeken. 

De hele maand maart staat daarom bij PUM in het teken van vrouwelijk ondernemerschap. Deze maand zullen wij via onze communicatiekanalen aan de hand van diverse verhalen van vrouwelijke ondernemers laten zien wat - met ondersteuning van PUM - het potentieel van vrouwelijk ondernemerschap in de praktijk kan opleveren.