You are here

Hans Blankert Fonds

Hans Blankert Fonds
Ondernemers die door een senior expert zijn bezocht, kunnen in aanmerking komen voor financiële tegemoetkomingen en kleine investeringen uit het Hans Blankert Fonds (HBF) van PUM. De schenking door het Hans Blankert Fonds wordt geïnvesteerd in de aanschaf van machines, apparatuur en/of gereedschappen. Het HBF hanteert een gemiddelde schenking van € 3.000,-. In uitzonderlijke gevallen kan dit bedrag worden verhoogd tot maximaal € 5.000,-. Om in aanmerking te komen voor financiële tegemoetkomingen en kleine investeringen uit het HBF dient het bedrijf of instelling aan enkele voorwaarden te voldoen. Meer informatie kunt u vinden in de sheet aan de rechterzijde van deze pagina.

Access to Finance - Ondersteuning bij het vinden van financiering
Regelmatig worden experts tijdens een project benaderd met het verzoek om financiering van werkkapitaal. Dat kan zijn wegens investeringen die door de expert zijn geadviseerd, herstructurering van financiering of groei van de onderneming. Daarom heeft PUM Access to Finance gevormd. Dit team richt zich op 'binnenlandse' donoren zoals Agriterra, Oikocredit, Cordaid en FMO; en 'buitenlandse' donoren zoals de Wereldbank, EBRD en EU.

Werkwijze
In eerste instantie moet de ondernemer zelf proberen de benodigde middelen te mobiliseren bij de eigen bank, vrienden, familie of leveranciers. Als dat niet voldoende lukt, biedt de PUM-expert de helpende hand door ter plaatse donoren te benaderen, al of niet met behulp van de ambassade. Als ook dat niet toereikend is, kan de expert namens de ondernemer een verzoek indienen bij Access to Finance. Dit verzoek dient te worden onderbouwd met een financieringsplan en een gedegen businessplan. Als het verzoek wordt ingewilligd, helpt het Access to Finance team bij het vinden van de juiste financieringsbron. Dit kan zijn in de vorm van aandelenparticipaties, leningen, garanties of donaties. Een andere mogelijkheid is dat u bij Access to Finance het verzoek indient om te helpen bij het benaderen van donoren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt het Access to Finance team mailen via email adres: access2finance@pum.nl