You are here

Jaarverslag 2017 – Een transitiejaar

2017 stond in het teken van grote organisatorische veranderingen bij PUM Netherlands senior experts. Wij nodigen u uit om www.annualreportpum.nl te bezoeken, waar we een toelichting geven op onze kernactiviteiten in 2017.

Geïntegreerd rapport

PUM brengt verslag uit over zijn jaarlijkse activiteiten en voortgang door gebruik te maken van een geïntegreerd rapportageformat. Het doel van een dergelijk rapport is een duidelijk beeld geven van de waarde die een organisatie heeft gecreëerd, niet alleen in financiële termen, maar ook met betrekking tot waarde creatie voor de samenleving. De verantwoording van PUM wordt als volgt gecategoriseerd: 1) Intellectueel kapitaal, 2) Menselijk kapitaal, 3) Sociaal netwerkkapitaal, 4 ) Natuurlijk kapitaal en 5) Financieel kapitaal.

PRIME

Het online jaarverslag geeft een onafhankelijke impactevaluatiestudie weer van Wageningen Economic Research en Impact Centre Erasmus. Hierin wordt de interventielogica en de ‘theory of change’ van PUM bevestigd.

Verhalen uit de praktijk

In het online jaarverslag van PUM belichten we ook een aantal praktijkverhalen van projecten in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Deze praktijkverhalen geven u meer inzicht in de impact van ons advies met betrekking tot thema's als voedselzekerheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, partnerschappen, vrouwelijk ondernemerschap en het creëren van werkgelegenheid voor jongeren.

Feiten

De financiële overzichten en de feiten & cijfers geven u meer inzicht in de prestaties van onze experts en in de kosten van de activiteiten van PUM.
 
Ga naar www.annualreportpum.nl om het volledige rapport te bekijken
 
Neem voor vragen en opmerkingen over het rapport contact op met communications@pum.nl