You are here

MVO

Bedrijven staan middenin de samenleving. Voor succes op de langere termijn is een balans nodig tussen het bedrijf, de werknemers en hun gezin en de omgeving waarin het bedrijf opereert. De ondernemer zal erop letten dat hij of zij zeker is van betaalbare grondstoffen en tussenproducten, van betrouwbare en gezonde medewerkers, van een omgeving die hem of haar gunstig gezind is, van zakenrelaties waarop hij of zij kan vertrouwen en van een continue klantenkring. Kortom: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). PUM is er om de ondernemer te helpen diens bedrijf te verbeteren: MVO is daarom belangrijk voor PUM.

PUM volgt internationale regelgeving op dit gebied, met name de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Om die richtlijnen in de praktijk te brengen is ISO-standaard 26.000 ontwikkeld. Daarin worden zeven thema’s onderscheiden die PUM volgt en toepast, namelijk:

  • Behoorlijk bestuur (voorwaarde voor goed ondernemerschap)
  • Mensenrechten (werkomstandigheden, kinderarbeid, gender)
  • Arbeidsomstandigheden
  • Milieu en energie (preventie staat voorop)
  • Eerlijk zaken doen (o.a. corruptiebestrijding en belastingethiek)
  • Consumentenaangelegenheden (klantwaarde en -bescherming)
  • Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling (de sociale omgeving)

MVO in de praktijk
In de praktijk komen PUM-experts vooral arbeidsomstandigheden/-veiligheid, arbeidsrechten en milieu/afval/energie als thema’s tegen waar de ondernemer verbeteringen wenst door te voeren. PUM-experts geven hier gevraagd en ongevraagd advies over. Niet zelden willen onze klanten dergelijke maatregelen nemen om zich aldus te kunnen kwalificeren als leverancier aan Westerse ondernemingen. MVO draagt op deze manier bij aan de waarde van de huidige en toekomstige onderneming van onze klanten en van PUM.