You are here

PRIME

Gezamenlijke aanpak impactmeting bedrijfsadvies in ontwikkelingslanden
PUM, CBI (Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden) en kennisinstituten LEI Wageningen UR en Erasmus School of Economics werken samen aan een nieuwe aanpak om de impact van adviestrajecten bij organisaties in ontwikkelingslanden te meten. Binnen het samenwerkingsproject, PRIME genaamd, worden gedurende vijf jaar, meetmethodes ontwikkeld en geïmplmenteerd, aanvullende gegevens verzameld van onder andere alle PUM klanten en onderzocht wat een PUM advies teweeg kan brengen. PRIME staat voor ‘Pioneering Real-time Impact Monitoring and Evaluation in small and medium sized enterprises’

De aanpak onderzoekt de mate waarin het advies invloed heeft op de omzet, werkgelegenheid, winst en duurzaamheid. Dat is niet altijd eenduidig vast te stellen want ook andere factoren zijn van invloed. Daarom worden ook de directere effecten van het advies gemeten, zoals de bij de ondernemer aanwezige/toegenomen kennis en de huidige/verbeterde interne bedrijfsvoering. Het project, moet op termijn leiden tot het hard maken van de resultaten van PUM en in bredere zin een verbeterde evaluatiemethodiek voor organisaties die zich bezig houden met het stimuleren van de private sector in ontwikkelingslanden.
 
Meer informatie: www.primepartnership.nl