You are here

PUM en Women on Wings slaan de handen ineen om 25.000 duurzame banen te creëren voor vrouwen op het Indiase platteland

PUM Netherlands senior experts (PUM) en de stichting Women on Wings Foundation (Women on Wings) gaan samenwerken om armoede te bestrijden door Indiase sociale ondernemingen te ondersteunen bij hun groei en zo 25.000 duurzame banen voor vrouwen op het Indiase platteland te realiseren.

Op 15 oktober 2019 werd in New Delhi tijdens de Nederlandse handelsmissie naar India in aanwezigheid van Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ineke Dezentjé Hamming, zakelijk missieleider van de handelsmissie en Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een Memorandum van Overeenstemming ondertekend.

Sigrid Kaag: "Deze samenwerking tussen PUM en Women on Wings is precies waar het in mijn beleid om draait; empowerment van vrouwen, duurzame ontwikkelingsdoelen en vrouwelijk ondernemerschap. Dit zijn belangrijke succesfactoren voor de zakelijke betrekkingen tussen India en Nederland."  

Economische groei en werkgelegenheid voor vrouwen op het platteland

PUM en Women on Wings ondersteunen al een aantal organisaties in India, ook op het platteland. Door de samenwerking kunnen de twee stichtingen nu hun kwaliteiten bundelen en zo nog meer waarde toevoegen aan economische groei en werkgelegenheid voor vrouwen op het Indiase platteland. Toegang tot zakelijke kennis en technische domeinexpertise zijn belangrijk om meer maatschappelijke impact te realiseren.

Women on Wings en PUM zetten samen een programma op om 25.000 duurzame banen, met name in de afvalsector, te creëren voor vrouwen op het Indiase platteland. De looptijd van dit programma wordt ten minste drie jaar. Naast dit gezamenlijke programma gaan Women on Wings en PUM hun kennis en netwerk delen en veelbelovende ondernemers en ondernemingen met elkaar verbinden.

Ineke Dezentjé Hamming is naast delegatieleider ook voorzitter/algemeen directeur van FME-CWM en lid van de Raad van Toezicht van PUM: "Ik ben erg trots op de samenwerking die PUM en Women on Wings zijn overeengekomen. Dit levert 25.000 banen op voor vrouwen op het platteland van India. Dat is ondernemerschap 'pur sang'. PUM en Women on Wings zijn een perfecte match. Goed gedaan!"

Shilpa Mittal Singh, directeur van Women on Wings: "PUM en Women on Wings werken elk voor zich met succes aan het verbeteren van organisaties in India, beide vanuit hun eigen perspectief. Door onze netwerken in India te delen en onze experts uit Nederland samen te brengen, kunnen we nog meer impact creëren. Niet alleen voor vrouwen op het platteland van India, maar ook wat betreft klimaatverandering en het aanpakken van afval in India. Er valt veel kennis te delen. Wij verheugen ons op deze samenwerking!"

 

Over PUM Netherlands senior experts

PUM biedt kennis en expertise aan in 50 bedrijfstakken in India en meer dan 35 andere landen. De stichting is met ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken opgericht door de Nederlandse werkgeversvereniging VNO-NCW. PUM biedt domein- en technische expertise aan het midden- en kleinbedrijf om lokale economieën te verbeteren met als visie: Vibrant business, better lives. Met een pool van 1700 professionals die de bedrijven in kwestie als vrijwilliger ondersteunen, voert de stichting jaarlijks wereldwijd 1500 adviesmissies uit. Sinds 1978 heeft PUM wereldwijd meer dan 40.000 bedrijven geholpen. www.pum.nl

Over de stichting Women on Wings

Women on Wings geeft bedrijfsadviezen aan, en fungeert als mentor voor, sociaal ondernemers in India die actief zijn op het Indiase platteland. Een netwerk van meer dan 60 Nederlandse en Indiase professionals levert uitgebreide professionele ervaring, bijvoorbeeld op het gebied van business development, marketing & sales, branding, financiën, productontwikkeling, detailhandel en supply chain management. De stichting werkt als versneller en gids op strategisch niveau en ondersteunt bij de operationele implementatie. In haar 12-jarig bestaan heeft zij samen met lokale NGO's en sociale ondernemingen 266.400 banen voor vrouwen op het Indiase platteland gecreëerd. www.womenonwings.com