You are here

PUM in uw testament

Misschien heeft u al eens nagedacht over uw nalatenschap. Wat moet er gebeuren met uw eigendommen? Wie wilt u begunstigen? Een schenking uit een testament is vrijgesteld van successierechten.

U kunt ervoor kiezen om op die manier (een gedeelte van) uw nalatenschap aan PUM te schenken. Als u dat wilt, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw notaris.