You are here

Schenking

Indien u besluit geld te geven aan een goed doel zoals PUM, doet u een schenking. Dat kan op twee manieren; via een eenmalige of periodieke schenking.

Nieuwe regeling
Tot 1 januari 2014 mocht u een periodieke schenking aan een ANBI (een Algemeen Nut Beoogende Instelling zoals PUM) alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Deze eis is in het nieuwe Belastingplan 2014 niet meer opgenomen. Een periodieke schenking kan voortaan zowel in een notariële akte als in een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en begunstigde worden vastgelegd. De schenkingsovereenkomst moet wel aan een aantal door de belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen.

PUM staat geregistreerd met het volgende RSIN/fiscaal nummer ANBI: 805699041