You are here

Strategisch plan 2017-2020

In het voortdurend veranderende landschap van de internationale ontwikkeling staat PUM regelmatig voor nieuwe uitdagingen en kansen. Verschillende trends hebben rechtstreekse gevolgen voor ons werk, zoals de nieuwe wereldagenda, vastgelegd in de Sustainable Development Goals, en de gewijzigde prioriteiten in de officiële Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat wij onze kernkracht verder moeten versterken en ons tegelijkertijd moeten aanpassen aan de nieuwe situatie en nieuwe uitdagingen moeten aangaan. Daarom hebben we ons Strategisch Plan bijgesteld en geactualiseerd, zodat we klaar zijn voor de veranderingen die ons de komende jaren staan te wachten.

Klik hier om het strategische plan 2017-2020 te lezen.