You are here

Versterking van de waardeketen

KMO's duurzamer laten werken
Bent u een bedrijf dat werkt met leveranciers in ontwikkelingslanden? Of bent u een NGO die werkt met KMO's in het kader van een waardeketenprogramma? En heeft u het gevoel dat deze bedrijven duurzamer kunnen werken? Neem dan contact met ons op. We werken samen met producentenorganisaties, verzamelcentra, groothandels en andere KMO's die hun rol in de waardeketen wensen te verbeteren. Door efficiënter en duurzamer te werken.

PUM voor advies aan uw leveranciers of begunstigden
Heeft u interesse om een PUM senior-expert-vrijwilliger uw leveranciers of begunstigden te laten adviseren, neem dan contact met ons op businessdevelopment@pum.nl