You are here

Tanzania maakt werk van vakwerk

‘Jonge mensen met een economisch perspectief, zijn een voorwaarde voor sociale en politieke stabiliteit’

In Tanzania is de werkloosheid onder jongeren groot. En dat terwijl de economie groeit. In de bouw is bijvoorbeeld een enorme vraag naar goed geschoolde vakmensen. Met hulp van PUM werkt het Arusha Technical College nu samen met een branchevereniging van werkgevers  om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

De bevolkingspiramide van Tanzania laat zien dat het land een jonge beroepsbevolking heeft. Het creëren van nieuwe banen en het stimuleren van ondernemerschap is daarom van levensbelang. Want jonge mensen die economisch perspectief hebben, zijn een voorwaarde voor sociale en politieke stabiliteit. Bovendien neemt het de prikkel weg om te migreren.

Behoefte aan kwaliteit

In 2013 bracht een delegatie van Tanzaniaanse aannemers een bezoek aan Nederland op uitnodiging van PUM. Een excursie naar een bouwopleiding in Utrecht was aanleiding voor de huidige samenwerking. Tijdens een missie van PUM-expert Wim Bredewold aan Tanzania ontstond het idee om een samenwerking te starten tussen Arusha Technical College (ATC) en het bedrijfsleven. ‘Ik werkte in die periode als PUM-expert bij ATC aan diverse scholingsprojecten. We hebben toen contact gelegd met de Association of Citizen Contractors Tanzania (ACCT), een branchevereniging van ongeveer 250 kleine en middelgrote werkgevers in de bouw. Zij staan te springen om goed geschoolde vakmensen.’

Wim Bredewold is werkzaam  geweest in het middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht. Sinds zijn pensionering in 2010 is hij actief voor PUM als expert op het gebied van samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.

Vraag en aanbod

In Tanzania werken veel mensen in de bouw die nooit een opleiding hebben gevolgd. Deze zogenoemde Fundi’s hebben zichzelf het vak aangeleerd, waardoor veel kennis van basistechnieken, werkvoorbereiding en materialen ontbreekt. Ook is er weinig oog voor veiligheidsmaatregelen waardoor er veel ongelukken gebeuren. Wim: ‘Om de kwaliteit van de vakmensen te verbeteren, is het zaak om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Ondersteund door PUM hebben ACT en de ACCT een scholingsproject opgezet waarbij Fundi’s worden getraind door PUM-experts. Het project wordt onder andere financieel ondersteund door Nederlandse bedrijven en het Fonds voor Opleiding en Ondernemerschap (CCHO).’

‘Tanzania staat te springen om goed geschoolde vakmensen’

Scholen tot trainer

De opleiding bestaat uit vier trainingen van 14 dagen, verdeeld over een periode van 3 jaar. Wim: ‘Momenteel worden ongeveer 30 Fundi’s door PUM-experts getraind in loodgieten, schilderen, stukadoren en tegelzetten. Naast basistechnieken en materiaalgebruik, staan we stil bij zaken als veilig werken, milieu, het maken van een goede werkvoorbereiding en ondernemerschap. Ook is er aandacht voor onderwijs- en presentatietechnieken. Ons doel is om deze vakmensen te scholen tot trainer. Zo zorgt dit scholingsproject zowel voor een kwaliteitsslag op de bestaande markt én voor aanwas van nieuwe jonge vakmensen. ’

PUM-expert Ruud van den Hoven verzorgt de opleiding tot loodgieter - ‘De meeste leerlingen uit mijn groep, werken al heel wat jaren als loodgieter. Juist die ervaring, zorgt ervoor dat ze vooral veel moeten afleren. Daarom ben ik voor mijn trainingen helemaal teruggaan naar de basis. Van het op maat zagen van een buis tot het maken van een goede lijmverbinding en het juiste gebruik van bevestigingsmaterialen. Ik breng ze stap voor stap de basistechnieken bij. Gelukkig zijn alle leerlingen ontzettend leergierig en maken ze snel vorderingen. Ik merk aan alles dat ze blij zijn. Ze krijgen eindelijk antwoord op de vragen die ze hebben. Samen met mijn collega PUM-experts Hans Goes (stukadoren) en Chris Bouhuijzen (schilderen) hebben wij het curriculum gemaakt en gezorgd voor de aanschaf van benodigde materialen en gereedschappen.’

Masudi Senzia is adjunct rector van de Arusha Technical College (ATC) - Volgens dr. Senzia is een goede samenwerking tussen het ATC en werkgevers van essentieel belang. ‘Door vraag en aanbod op elkaar af stemmen, hebben jonge vakmensen na het afronden van hun opleiding vrijwel zeker zicht op een baan. Daarnaast zorgt deze opzet voor een broodnodige kwaliteitsimpuls in de bouw. Het ACT heeft een oud gebouw beschikbaar gesteld. Dat gebouw is inmiddels gerenoveerd door de  branchevereniging van werkgevers  (ACCT) en voorzien van praktijkruimten, theorielokalen, kleedruimtes en magazijnen. De PUM-experts hebben op hun beurt een curriculum opgesteld en geven praktijkonderwijs, waarbij ze ook aandacht besteden aan ondernemerschap. Daarnaast heeft PUM geholpen met het werven van fondsen voor de aanschaf van trainingsmaterialen en gereedschap.’