You are here

Topvrouwen in de Malietoren - Het belang van rolmodellen

In de Malietoren in Den Haag verzamelden zich maandag 1 april circa 80 topvrouwen die een bijeenkomst bijwoonden van de Round Table 4 topvrouwen. Het thema van de bijeenkomst was ‘Internationale betrekkingen en Leiderschap’.

Annette Onrust is oprichter van de Round Table 4 Topvrouwen, een exclusief netwerk voor vrouwelijke directieleden en auteur van het boek, Topvrouw in 7 stappen. Zij ging in gesprek met Louise Beduwé, Deputy director internationale betrekkingen bij VNO-NCW, en Andy Wehkamp, directeur van PUM Netherlands senior experts, over internationale ambities voor topvrouwen en de mogelijkheden die er zijn.

Internationale mogelijkheden

“We hebben een onderzoek gedaan waarom vrouwen minder internationaal ondernemen’, gaf Louise Beduwé aan. “Dan zie je ook dat vrouwen andere overwegingen maken. Als we praten over handelsmissies dan kijken vrouwen naar hoe effectief het is. Is het interessant qua tijd- en geldinvestering, is dat het waard om mee te gaan? Het is belangrijk om ook op dit vlak onze steun te geven. Dat proberen we te doen door bij handelsmissies, binnen onze vrouwelijk netwerken, aandacht te vragen voor de missie. We proberen dat te stimuleren. Rolmodellen zijn heel belangrijk. Onze vrouwennetwerken zijn belangrijk, bijvoorbeeld VNO-NCW West, maar ook landelijk. Die netwerken zijn ontstaan op basis van behoeften van vrouwen zelf.”

Andy Wehkamp is een van de twee Directeuren bij PUM Netherlands senior experts (PUM). Zij vertelde enthousiast over een tweetal vrouwelijke ondernemers. Vrouwen die de stap hebben genomen om zich naast hun baan of na hun pensionering in te zetten voor ondernemers in ontwikkelende landen door hun kennis en ervaring te delen. Andy: “PUM draagt actief bij meer gendergelijkheid, en wel op twee manieren. Allereerst door meer vrouwen te interesseren om PUM-vrijwilliger te worden en op de tweede plaats door vrouwelijke ondernemers te bereiken in ontwikkelende landen.” Andy deed een oproep aan iedereen in de zaal die internationale ambities heeft om zich vooral in te schrijven als PUM-expert.

 

Het belang van rolmodellen

Plaatsvervangend Directeur Generaal Internationale Samenwerking, Birgitta Tazelaar, sprak namens minister Sigrid Kaag, die helaas verhinderd was. Zij onderstreepte het belang om een rolmodel te hebben, iemand aan wie meisjes en jonge vrouwen een voorbeeld kunnen nemen. Zelf had Birgitta Tazelaar ook een jonge talentvolle collega meegenomen om ervaringen van topvrouwen te horen en om inspiratie op te doen. Birgitta: “Want vaak denk je pas na over alle mogelijkheden,  als je ook van anderen hoort en ziet hoe ver ze het schoppen. Daarom is de Round table 4 Topvrouwen ook zo belangrijk. Jullie delen ervaringen, kennis en zorgen ervoor dat ingesleten patronen worden doorbroken.”

Vrouwen naar de top en handelsbeleid

'Handelsbeleid moet je professionaliseren’, volgens Hans de Boer. Als voorzitter van VNO-NCW en voorzitter van de Raad van Toezicht van PUM, deelde hij zijn ervaringen en aanbevelingen. “We zijn trots op PUM, professionals die in andere landen echt iets waardevols doen voor het bedrijfsleven daar. Wat PUM daar doet in die landen is een opstap naar andere dingen. Bijvoorbeeld in Vietnam. PUM-professionals adviseren daar op het gebied van diervoeding, waardoor de koe gezonder wordt en meer melk geeft. Wij koppelen deze bedrijven dan aan de diervoederindustrie in Nederland. Ook dragen PUM-experts bij aan het schoonmaken van de Ganges-rivier in India door de hele leerindustrie aan te pakken. We zijn al bezig om PUM te integreren in de hele positionering van Nederland door op een goede manier zakendoen in andere delen van de wereld.”

‘Missie nog niet volbracht’

Hans de Boer, als oprichter van Topvrouwen gaf verder aan dat zijn missie om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen nog niet volbracht is: “Ik zorg voor de database, er zijn genoeg vrouwen met goede opleidingen en ik probeer die via headhunters te matchen met topposities die vrijkomen in het bedrijfsleven. Maar het is me niet gelukt. Waarom vrouwen naar de top moeten, daar wil ik geen een woord over vuil maken, dat is bekend. Maar hoe? Hoe doen we dat? Gemaakte afspraken met headhunters en de oprichting van de database hebben nog niet het gewenste effect gehad. Dat vind ik heel jammer.”

Jong talent

De aanwezige topvrouwen kregen de kans om vragen te stellen aan de sprekers van die middag en een reactie te geven. Het werd een inspirerende bijeenkomst die werd afgesloten met een hapje en een drankje. Vrijwel alle leden van de Round table 4 topvrouwen hadden een jong talent meegenomen. Omdat, zoals benadrukt werd, het belangrijk is om een rolmodel te hebben.

Tekst: Gabrielle ten Bokkel Huinink

Fotografie: Jacinta Dicker