You are here

Versterking van de hospitality sector in Gambia

Een goed opgeleide beroepsbevolking is van essentieel belang voor duurzame economische ontwikkeling. Een belangrijke uitdaging ligt daarbij in de aansluiting van beroepsopleidingen op de behoeften van werkgevers op de arbeidsmarkt, zodat jongeren makkelijker aan het werk komen. PUM biedt ondersteuning aan beroepsonderwijs- en trainingsinstellingen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst die PUM recent is aangegaan met de Gambia Tourism and Hospitality Institute (GTHI) en The Gambia Hotel Association (TGHA). De komende drie jaar zal PUM intensieve ondersteuning bieden aan het trainingsinstituut. Het GTHI is een van de weinige instituten in Gambia die gespecialiseerde trainingen aanbiedt op het gebied van toerisme. Inmiddels hebben al meer dan 4000 studenten een praktijkgerichte opleiding gevolgd aan dit instituut en een baan gevonden in de hospitality sector.

‘Dit is het begin van iets moois’

Na een aantal voorbereidende missies door verschillende experts en door de inspanningen van projectmanager Johan Spape heeft de eerste trainingsmissie plaats gevonden vlak voor kerst. PUM-expert Martin Huizinga had een intensief trainings-programma voorbereid voor docenten en instructeurs waarbij ze onder andere geschoold werden op het gebied van 21st century Skills, kwaliteitsmanagement in het onderwijs en digitale vaardigheden in het klaslokaal. 

Goed geschoolde werknemers

“Dit is het begin van iets moois”, aldus Martin Huizinga die zich al vele jaren vrijwillig inzet voor PUM naast zijn reguliere activiteiten in het onderwijs. Wij zetten onze kennis en ervaring in om enerzijds het beroepsonderwijs te helpen om hun opleiding in te richten naar de behoeften van het bedrijfsleven en anderzijds het bedrijfsleven te ondersteunen bij het werven van goed geschoolde werknemers.” Martin benadrukt dat het belangrijk is om met twee benen in de sector te blijven staan en state of the art trainingen te kunnen blijven verzorgen op dit gebied: “De ontwikkelingen in de branche gaan zo snel, Voor je het weet geef je alleen maar geschiedenisles. Ook is er contact gelegd met NAQQA. De landelijke organisatie die is belast met het accrediteren van instellingen en docenten voor het onderwijs. “

Tijdens deze trainingsmissie werd de definitieve samenwerkingsovereenkomst ondertekend  door de directeur generaal van GTHI, de heer Daouda Niang en de voorzitter van de hotel Associatie van Gambia, de heer Bunama Njie.