You are here

Seminars en quick-scans

Bij seminars komen verschillende bedrijven uit een bepaalde sector bijeen gedurende minimaal twee, maximaal drie dagen. De expert die het seminar verzorgt, bezoekt voorafgaand of aansluitend aan het seminar de verschillende deelnemende bedrijven. We noemen dit quick-scans. De expert adviseert over een bepaald thema, bijvoorbeeld een gemeenschappelijk probleem.

Door het organiseren van een seminar kan PUM ook bedrijven bereiken die individueel net te klein zijn voor PUM advies.