You are here

Werken aan een sterke distributieketen in Zimbabwe

Zimbabwe kenmerkt zich door een uniek klimaat en is in staat om producten te leveren op momenten dat andere landen dit niet kunnen. Denk aan peultjes in het voorjaar en blauwe bessen in oktober. Avocado’s zijn vroeger rijp en kunnen eerder geleverd worden dan bij buurland Zuid-Afrika het geval is. De distributieketen vormt echter nog een uitdaging.

Zimtrade, de nationale organisatie voor handelsontwikkeling en -bevordering in Zimbabwe, werkt samen met PUM om de tuinbouwsector in Zimbabwe te verbeteren. Het doel is dat fruit en groenten met lucht- en zeevracht in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk aankomen met lang houdbare, optimale kwaliteit.

Duurzame oplossingen

De politieke bewegingen in het land verstoorde de ontwikkeling van de tuinbouwsector en ontmoedigde langetermijninvesteringen. Dit leidde niet alleen tot een daling van alle export, maar ook tot verschillende beperkingen, zoals slecht temperatuurbeheer en ontoereikende ondersteuning bij uitbreiding, wat op zijn beurt resulteert in mindere kwaliteit van de producten. Hoewel luchtvracht hier een oplossing voor is, is deze oplossing niet alleen heel erg duur, maar heeft het ook een veel hogere CO2-uitstoot. Met goed temperatuurbeheer zou Zimbabwe kwalitatief beter groente en fruit kunnen leveren op een goedkopere en meer duurzame manier via zeevrachten.

Het partnerschap tussen Zimtrade en PUM is gericht op het optimaliseren van de supply chain van boerderij tot consument.  Hierbij wordt gekeken naar gebruik van de beste landbouwmethoden met goede naoogsttechnieken, moderne verpakkingen en strikt temperatuurbeheer op de boerderij en ook buiten de boerderij. De vruchtbare samenwerking heeft geresulteerd in een programma genaamd: “Succesvolle tuinbouwexport door de bouw van een sterke supply chain in Zimbabwe."

Optimalisatie van kwaliteit

Het programma heeft drie middelgrote boerderijen geselecteerd als modelboerderijen. Deze boerderijen exporteren producten zoals erwten met GlobalGap-certificering. Het eerste doel is het optimaliseren van de landbouwpraktijken van de boerderijen met moderne landbouwtechnieken om een ​​betere kwaliteit te bereiken. Er zal ook gekeken worden naar mogelijkheden om andere groenten en fruit te produceren. Ondertussen zijn ook optimale sortering, indeling, voorkoeling en verpakking op de boerderij belangrijke aspecten die moeten worden verbeterd. De koelketen wordt strikt gehandhaafd langs de toevoerketen buiten de boerderijpoort. Zowel lucht- als zeevracht producten zullen in de EU en het Verenigd Koninkrijk aankomen met een optimale kwaliteit die lang houdbaar is. De senior experts van PUM en andere partners die bij het programma zijn betrokken, zullen bedrijfsadvies en technische ondersteuning bieden aan de modelboerderijen.