You are here

PUM Business Circle


 

Breng hulp en handel samen met PUM Business Circle

PUM Business Circle is een initiatief om Nederlandse bedrijven met internationale activiteiten of ambities bij elkaar te brengen en samen met PUM te werken aan uitdagingen op het gebied van eerlijke handel, internationale groei en medewerkersbetrokkenheid.

Deelnemers
PUM Business Circle is er voor middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen met activiteiten of ambities in het buitenland, die met gevoel voor ondernemerschap willen samenwerken aan internationale maatschappelijke thema’s. Ondernemers die hulp willen bieden aan andere ondernemers met oog voor eigen groeikansen. Of bedrijven die willen investeren in verantwoorde toeleveringsketens met veilige en schone arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen. En voor ondernemingen met nadrukkelijke aandacht voor medewerkersbetrokkenheid en de internationale ontwikkeling van eigen talent.

Leden
Met trots ontvangt PUM steun van de volgende PUM Business Circle leden:

   

Aandachtsgebieden
Bij internationale handel spelen talloze aspecten een rol. PUM Business Circle legt de focus op drie onderwerpen:

  • MVO in de zin van eerlijke handel & ketenverantwoordelijkheid
  • Groei voor Nederlandse ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende markten
  • Medewerkersbetrokkenheid & talentontwikkeling

Altijd vanuit de missie van PUM: ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

De kracht van PUM Business Circle

  • U ondersteunt het werk van PUM en biedt concrete hulp aan ondernemers in ontwikkelingslanden
  • U kunt uw medewerkers inzetten als PUM-expert, een unieke vorm van werken aan medewerkersbetrokkenheid
  • Met PUM en het netwerk van PUM Business Circle verkent u mogelijke samenwerking op het gebied van MVO en internationale groei
  • Deelname aan PUM Business Circle biedt uw bedrijf exposure in uw en onze communicatiemiddelen.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd en benieuwd naar wat PUM Business Circle voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met PUM Business Circle: +31 (0) 70 349 0 555 of businesscircle@pum.nl.

Waarom PUM
Jaarlijks ondersteunt PUM zo’n 1400 midden-en kleinbedrijven in ontwikkelings- en opkomende landen. Dankzij de pro bono adviezen van PUM weten die hun omzet gemiddeld met ruim 30% te laten stijgen. Deze MKB-ondernemingen, met gemiddeld zo’n 30 medewerkers, creëren zo meer arbeidsplekken en meer investeringen en dragen zo bij aan een groeiende lokale economie. Werkgelegenheid en een gezond bedrijfsleven wordt zo mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van zo'n 2000 vrijwilligers van PUM en de bijdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlandse bedrijfsleven.