You are here

Zakelijke relaties

PUM heeft sinds 2001 ongeveer 1000 KMO's uit ontwikkelingslanden naar Nederland gebracht en gekoppeld aan potentiële zakenpartners. Deze bezoeken genereren jaarlijks een geschat handelsvolume van € 10 miljoen, en in sommige gevallen worden joint ventures opgericht.

Hulp & handel
Onze senior experts maken gebruik van hun uitgebreide netwerken om op maat gemaakte programma's voor deze bezoekende KMO's te creëren, waardoor niet alleen aan hun ontwikkeling wordt bijgedragen, maar ook aan commerciële kansen, een combinatie van hulp en handel.

Contact
Voert u programma's voor het MKB uit of ontwikkelt u deze en bent u op zoek naar partners? Neem dan contact met ons op via businessdevelopment@pum.nl